Zorg

website zorg.jpg

Vaak hebben de toekomstige bewoners en hun ouders al een lastige weg afgelegd voordat zij de stap zetten om zich aan te sluiten bij een ouderinitiatief. Door de ervaring in hun zoektocht naar de juiste begeleiding, weten zij als geen ander welke begeleiding voor hun kind nodig is. Het streven van Gewoon Wonen is om met zorgverlener / samenwerkingspartner, de best passende begeleiding te bieden die gericht is op:

  • Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie;
  • Het psychisch en psychosociaal functioneren;
  • Het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast; het afwenden van gevaar voor de bewoner of anderen.

Van belang hierbij is dat het wonen bij Gewoon Wonen geen vrijblijvende zaak is, waarbij een bewoner naar believe kan toetreden of kan uittreden. Gewoon Wonen verwacht van de bewoner dat, voor zover mogelijk binnen de beperking ASS, er wel inzicht is rondom het autisme en de bijkomende problematiek voor hem/haar.

Als initiatief hebben wij er belang bij dat alle bewoners binnen Gewoon Wonen de ondersteuning verkrijgen van dezelfde zorgverlener.

Zo kan een zorgpartnerschap ontstaan waarin de zorg-professionaliteit van de zorgverlener en ervaringsdeskundigheid van ouders en toekomstige bewoners elkaar aanvullen. Door het gezamenlijk afnemen van zorg/begeleiding; verantwoord budgetbeheer; uitwisseling van ervaring en expertise; ondersteuning van de ouder/verzorger, kan er efficiƫnter gewerkt worden en kwaliteit van de zorg gewaarborgd.