Algemeen

website algemeen.jpg

In Alphen aan den Rijn zal een unieke woonvorm worden gerealiseerd, voor 10 tot maximaal 16 jongvolwassenen met autisme en een (boven-) gemiddelde begaafdheid. Deze woonvorm biedt geclusterd wonen in individuele appartementen. Door de aanwezigheid van ondersteuning is het mogelijk om alleen te wonen, samen te leven met anderen en tevens deel uit te maken van de maatschappij. Hierdoor wordt het risico van een mogelijk sociaal isolement ondervangen. Een sociaal isolement voorkomen is belangrijk omdat gebleken is dat dit een terugval in de ontwikkeling kan betekenen met als gevolg, vereenzaming, zelfverwaarlozing en het ontbreken van aansluiting in de buurt waarin zij wonen.

De basis kenmerken voor de woonvorm zijn:

  • Rustige, veilige en prikkelarme woningen, die vallen onder de huursubsidiegrens;
  • Iedere bewoner heeft een zelfstandige woonruimte (woonkamer, slaapkamer, badkamer en keuken(blok) met een eigen voordeur;
  • Er is één gemeenschappelijke ruimte die een toevoeging geeft aan hun “thuis” (huiselijke sfeer), waar begeleiding, ondersteuning en (gezamenlijke) sociale activiteiten geboden zullen worden;
  • Wonen en ondersteuning/begeleiding zijn gescheiden;
  • Er wordt niet gewerkt met standaardmethodes, maar samen met de bewoner wordt onderzocht wat het beste bij hem/haar aansluit. (Een individueel persoonlijk begeleidingsplan is verplicht voor elke bewoner.);
  • Begeleid(st)ers zijn 24 uur per dag bereikbaar, bewegen mee met de bewoners, leveren maatwerk en stimuleren onderlinge contacten;
  • Een WMO/ WLZ indicatie is één van de voorwaarden om binnen het ouderinitiatief te kunnen blijven wonen. Onder de geldende voorwaarden kunnen bewoners in principe zolang als zij willen, mogelijk en nodig is blijven wonen bij Gewoon Wonen;
  • Dagbesteding of werk is geen voorwaarde om in de woonvorm te mogen wonen, maar wordt uiteraard wel gestimuleerd;
  • Onderlinge contacten tussen bewoners worden gestimuleerd;
  • De woonvorm ligt centraal in de wijk waardoor er mogelijkheden zijn om met ondersteuning / hulpaansluiting te vinden bij en te worden opgenomen in de wijk.