Gewoon Wonen is er voor jongeren met autisme die de wens hebben op eigen benen te willen staan.  Het liefst in een eigen appartement, in een veilige omgeving,  en met begeleiding op maat daar waar nodig.

Gewoon Wonen bestaat momenteel uit een groep actieve, betrokken ouders met kinderen (18-30 jaar) die de diagnose autisme hebben en een normaal tot hoge intelligentie. Wij zien graag dat onze kinderen in de toekomst, met de begeleiding die ze nodig hebben, zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en deelnemen aan de maatschappij. Onze kinderen willen ook ‘graag’ op zich zelf gaan wonen, een natuurlijk proces ook als je een beperking als autisme hebt. In onze zoektocht naar passende woonruimte/woonvormen voor onze kinderen bleek dit helaas niet zo eenvoudig als gedacht. Een passende plek vonden we niet, maar zo vonden wij elkaar wel!

Onze ervaringen en onze visie hebben ertoe geleid dat wij begonnen zijn met het opzetten van een ouderinitiatief als woonvorm voor onze kinderen en andere jongeren met autisme die nu in het huidige systeem geen passende woonplek kunnen vinden.

Ze willen graag gewoon wonen en wij willen Gewoon Wonen bieden!

Herken jij je jezelf in dit verhaal en wil je ook het huis uit? Of ben je ouder/verzorger en wil je mogelijkheden creëren waardoor je kind op zichzelf kan wonen? Kijk dan eens rond op deze website.