Nieuwsbrief 2 juni 2021

website nieuws.jpg

Beste toekomstige bewoners en ouders

We hebben afgelopen jaar ondanks de Covid-19 pandemie -en alle maatregelen die daaruit voortkwamen- weinig van ons laten horen, maar dat betekent niet dat er geen voortgang geboekt is. Er is heel veel werk verzet en met resultaat.

Wij zijn heel blij om jullie te kunnen melden dat we een prachtig, statig, kwalitatief hoogwaardig gebouw hebben gevonden in de Wilhelminalaan 25 te Alphen aan den Rijn. (tegen het centrum).

Er is door drie bestuursleden een BV opgericht. De BV is eigenaar van het pand en draagt zorg voor de realisatie van de huisvesting en alles wat daarbij hoort. Dit is mogelijk omdat we binnen het bestuur de beschikking hebben over de benodigde kennis en expertise die hiervoor noodzakelijk is. Daar prijzen we ons dan ook zeer gelukkig mee.

De Stichting zal de t.z.t gerealiseerde 16 appartementen voor onze jongeren huren van de BV.         De contractering van de zorgleverancier/ samenwerkingspartner, de screening van de ingeschreven jongeren, de huurcontracten tussen huurder en Stichting, het opstellen van het huishoudelijk reglement etc. blijft ongewijzigd onder de Stichting vallen.

Het is fijn dat huisvesting als zelfstandige BV buiten de Stichting is geplaatst. Dat is overzichtelijk en er zijn daardoor geen financiële risico’s voor de Stichting.

Nu verder over het gebouw aan de Wilhelminalaan dat rond 1950 gebouwd is en bestaat uit twee gekoppelde delen. Het eerste deel biedt voldoende ruimte om er 9 appartementen te bouwen die beschikbaar zullen komen voor particuliere verkoop. Dit staat verder los van onze Stichting. Het tweede deel biedt voldoende ruimte om er onze 16 appartementen en gemeenschappelijke ruimten te realiseren.

Uit onderzoek blijkt dat het van A tot Z realiseren van een ouderinitiatief gemiddeld 6 jaar duurt. Dat zal bij ons niet anders zijn. De Stichting is in april 2018 opgericht. Het gebouw aan de Wilhelminalaan is momenteel nog in gebruik door de KPN. De huurperiode van KPN loopt uiterlijk af in maart 2024 (mogelijk gaan zij er in maart 2023 uit).

Indien de verbouw in maart 2024 kan beginnen, dan is het doel dat de appartementen opgeleverd worden in december 2024. Het voordeel is dat we voldoende tijd hebben om alles- dat noodzakelijk is om te kunnen starten met bouwen- van tevoren te kunnen regelen. Zoals: vergunningen, gemeentegarantie, financiering, voorbereidingen t.a.v. de verbouw van het pand etc.

Vermoedelijk zal er met de zorgleverancier/ samenwerkingspartner ongeveer anderhalf jaar voor de oplevering van de appartementen gestart worden met contractbespreking, screening van huurders etc.

Nu willen wij als bestuur heel graag een “echte” bijeenkomst organiseren waarin we met trots 3D animaties en filmpjes van binnen en buitenzijde van het pand en de appartementen zullen presenteren. Het is ook fijn om jullie allemaal weer te zien en spreken en antwoord te kunnen geven op gestelde vragen. We zullen daarvoor helaas nog moeten wachten tot de corona maatregelen een grote bijeenkomst weer toestaan. We hopen jullie hiervoor na zomervakantie te mogen uitnodigen. Wij verheugen ons er nu al op.

Vriendelijke groet namens het voltallige bestuur,

Erik Bijlsma, Fred Hofman, Peter Spaargaren, Marlies Engel, Aad Bezemer, Marjolein Koster en Marleen de Moel

Outlook-z2orgkvr.png
Heb je vragen stuur dan een email naar: ouderinitiatiefalphen@hotmail.com